O nama

Hrvatsko društvo tamburaških pedagoga (HDTP) je strukovna udruga nastavnika tambure i voditelja tamburaških orkestara u Republici Hrvatskoj. Inicijativom nastavnika tambure u osnovnim i srednjim glazbenim školama u srpnju 2014. godine HDTP je službeno registrirano i započelo je s radom.

Udruga je registrirana u Osijeku, no s budućim planiranim aktivnostima želi potaknuti sve nastavnike u Hrvatskoj koji rade kao tamburaški pedagozi, kao i voditelje amaterskih tamburaških orkestara u Republici Hrvatskoj i inozemstvu na daljnje vlastito usavršavanje.

Udruga je registrirana u Osijeku, ali joj nipošto nije svrha djelovanje samo na području Slavonije, već se budućim planiranim aktivnostima želi potaknuti sve nastavnike u Hrvatskoj koji rade kao tamburaški pedagozi na daljnje vlastito usavršavanje kao i na aktivno sudjelovanje u radu HDTP-a. Glavni je cilj i zadaća rada HDTP-a rad na daljnjem razvoju i usavršavanju tamburaške pedagogije. Organizacijom tematski prikladnih seminara, predavanja, radionica i drugih sadržaja želi se dodatno unapređivati tamburašku pedagogiju ponajviše radom na daljnjem stručnom usavršavanju tamburaških pedagoga kao i u radu s učenicima u sklopu kampova i raznih drugih načina organiziranja aktivnosti.

Predsjedništvo | Tajnik

Statut HDTP-a

PDF dokument. Preuzmite kompletni statut HDTP-a. Veličina: 251 KB Download

Statut Hrvatskog društva tamburaških pedagoga (HDTP) donesen je na sjednici Skupštine održanoj dana 15. travnja 2014. u Osijeku.

Važniji članci Statuta HDTP-a:

Članak 2.
Hrvatsko društvo tamburaških pedagoga je udruga tamburaških pedagoga. Naziv je udruge HRVATSKO DRUŠTVO TAMBURAŠKIH PEDAGOGA (skraćeni naziv HDTP). HDTP djeluje na području Republike Hrvatske u svrhu unapređenja tamburaške pedagogije te što intenzivnijeg sudjelovanja u umjetničkim i pedagoškim europskim i svjetskim zbivanjima. HDTP uz naziv na hrvatskom jeziku rabi i naziv na engleskom jeziku CROATIAN TAMBURA TEACHERS ASSOCIATION (skraćeni naziv CTTA).

Članak 6.
Svrha i ciljevi HDTP-a unapređenje je tamburaške pedagogije u Hrvatskoj i svijetu kroz ove djelatnosti:
- unapređenje nastave tambura, metodike i didaktike
- unapređenje rada s tamburaškim ansamblima
- pribavljanje i stvaranje tamburaške literature i literature o tamburaškoj pedagogiji u svrhu obogaćivanja i proširivanja literature te informiranja tamburaških pedagoga
- priređivanje koncerata, smotri i produkcija
- organiziranje seminara, radionica, predavanja i natjecanja te razmjene učenika, studenata i nastavnika
- objavljivanje radova i literature.

Članak 7.
U oživotvorenju svojih ciljeva HDTP surađuje s:
- umjetničkim i glazbenim školama
- učilištima i ostalim ustanovama u kojima se sustavno podučava sviranje tambure
- akademijama
- srodnim međunarodnim organizacijama
- drugim srodnim društvima
- udrugama.

Logo HDTP-a

ZIP dokument. Preuzmite logotipe HDTP-a u .jpg i .png formatima. Veličina: 245 KB Download

Osnovni podaci

Hrvatsko društvo tamburaških pedagoga
Vijenac Jakova Gotovca 7, 31000 Osijek
Mobitel: 098 856 678
MB: 4256247
OIB: 00763697383
Žiro račun: HR33 2340 0091 1106 7359 4
Facebook stranica